Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/psychoterapiamikolow.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Zapalenie eozynofilowe w astmie ad – Psychoterapia Miłków
Skip to content

Zapalenie eozynofilowe w astmie ad

2 lata ago

513 words

W niniejszym badaniu eozynofile i jedno z białek pochodzących z granulek eozynofilów – białko kationowe eozynofili – badano w próbkach płynu płuco-oskrzelowo-pęcherzykowego i biopsji oskrzelowej od osób zdrowych i 43 dorosłych pacjentów z różnymi stopniami astmy, próbując wyjaśnić związek eozynofilowego zapalenia w astmie z ciężkością choroby. Metody
Przedmioty
Przebadaliśmy 43 pacjentów z astmą w wieku od 19 do 59 lat (średnia [. SD], 33,3 . 13,6). Astma została zdefiniowana zgodnie z kryteriami American Thoracic Society, 52 i wszyscy pacjenci mieli albo odwracalną obturację dróg oddechowych charakteryzującą się 20-procentowym wzrostem natężonej objętości wydechowej w ciągu jednej sekundy (FEV1) po inhalacji 200 .g albuterolu lub dodatnim odpowiedź na prowokację przez wdychanie z użyciem karbacholu.53 Wywołanie wdychania karbacholu przeprowadzono co najmniej dwa tygodnie przed bronchoskopią u pacjentów, którzy mieli linię podstawową FEV1 przekraczającą 80 procent przewidywanych wartości. Żaden z pacjentów nie był aktualnym palaczem, a żaden nie palił w ciągu ostatnich dwóch lat. Żaden z pacjentów nie miał żadnych infekcji dróg oddechowych lub dróg oddechowych w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie. Pacjenci zostali wykluczeni z badania, jeśli mieli ciężkie zaostrzenie astmy wymagające hospitalizacji w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie, jeśli przyjmowali kortykosteroidy ogólnoustrojowe w jakiejkolwiek formie w ciągu poprzednich dwóch miesięcy lub jeśli wdali kortykosteroidy w ciągu poprzedniego miesiąca, nedokromil sodu, kromoglikan sodu lub ketotifen podczas poprzedniego tygodnia lub teofilina podczas 48 godzin przed badaniem. Leczenie .2-agonistami wstrzymano tylko na osiem godzin, ponieważ uznano, że nie mają one wpływu na eozynofile.
Zbadaliśmy również 10 zdrowych ochotników (wiek, 22 do 57 lat, średnia [. SD], 37,2 . 11,1) jako grupę kontrolną. Ich funkcja płucna mieściła się w normalnym zakresie. Nie mieli chorób alergicznych i nigdy nie chorowali na astmę. Żaden z badanych nigdy nie palił, a żaden nie miał żadnych infekcji oskrzeli lub układu oddechowego w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie.
Badanie zostało zatwierdzone przez komisję etyczną w szpitalu, a pacjenci wyrazili świadomą zgodę.
Ocena astmy i funkcja płucna
Ciężkość kliniczną astmy oceniano zgodnie z systemem oceny Aas54: bardzo łagodne postacie otrzymują wynik 1, a niezdolność do leczenia choroby wymagająca leczenia otrzymuje ocenę 5 punktów. Ocena jest oparta na zdarzeniach, które miały miejsce w ciągu jednego roku i bierze pod uwagę oba objawy (liczbę i czas trwania epizodów astmy, całkowity czas trwania objawów oraz obecność lub brak wolnych od objawów przerw pomiędzy atakami) i wymagania dotyczące leków. Nie bierze pod uwagę funkcji płuc u pacjentów. Wynik 5 punktów zostanie przyznany pacjentom otrzymującym lek przeciwzapalny. Zastosowaliśmy system oceny AAS, ponieważ wcześniej wykazaliśmy, że jest on skorelowany z FEV1, odwracalnością niedrożności dróg oddechowych po inhalacji albuterolu, 55 i aktywacją makrofagów pęcherzyków płucnych ocenianymi na podstawie ich zdolności do uwalniania wolnych rodników tlenowych. [56]
Czynność płuc oceniano dzień przed bronchoskopią za pomocą pętli przepływowo-objętościowej wykonanej za pomocą Pneumoscreen (E
[więcej w: perforatio tecta, olx czersk, runmageddon 2015 warszawa ]

0 thoughts on “Zapalenie eozynofilowe w astmie ad”