Skip to content

Sirolimus dla mięsaka Kaposiego u osób po przeszczepieniu nerki

2 lata ago

497 words

Odbiorcy przeszczepów narządów są podatni na mięsaka Kaposiego w wyniku leczenia lekami immunosupresyjnymi. Sirolimus (rapamycyna), lek immunosupresyjny, może również mieć działanie przeciwnowotworowe. Metody
Zaprzestaliśmy leczenia cyklosporyną u 15 pacjentów po przeszczepieniu nerki, u których wystąpił mięsak Kaposiego potwierdzony biopsją i rozpoczęto terapię syrolimusem. Wszyscy pacjenci przeszli wycięcie biopsji i jedną biopsję normalnej skóry w momencie rozpoznania. Drugą biopsję wykonano w miejscu poprzedniej zmiany mięsaka Kaposiego w sześć miesięcy po rozpoczęciu leczenia syrolimusem. Zbadaliśmy próbki biopsyjne czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF), białka Flk-1 / KDR i fosforylowanej Akt i kinazy p70S6, dwa enzymy w szlaku sygnałowym, na który sirolimus ma wpływ.
Wyniki
Trzy miesiące po rozpoczęciu leczenia syrolimusem wszystkie skórne zmiany mięsaka Kaposiego zniknęły u wszystkich pacjentów. Remisję potwierdzono histologicznie u wszystkich pacjentów w sześć miesięcy po rozpoczęciu leczenia syrolimusem. Nie było ostrych epizodów odrzucenia lub zmian w funkcji przeszczepu nerki. Poziomy Flk-1 / KDR i fosforylowanej Akt i kinazy p70S6 były zwiększone w komórkach mięsaka Kaposiego. Ekspresję VEGF zwiększono w komórkach mięsaka Kaposiego, a jeszcze bardziej w prawidłowych komórkach skóry wokół zmian mięsaka Kaposiego.
Wnioski
Sirolimus hamuje progresję skórnego mięsaka Kaposiego u biorców przeszczepionej nerki, zapewniając jednocześnie skuteczną immunosupresję.
Wprowadzenie
Częstość występowania mięsaka Kaposiego wśród biorców narządów stałych jest około 500 razy częstsza w populacji ogólnej, a wśród mężczyzn z zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS) jest on do 20 000 razy częstszy w populacji ogólnej, co sugeruje rolę w immunosupresji w rozwoju choroby.1 Chociaż ogólna częstość występowania mięsaka Kaposiego wynosiła 6% wśród biorców przeszczepu w rejestrze przeszczepu w Cincinnati, wynosiła 3% wśród pacjentów leczonych azatiopryną i wzrosła do 10% po wprowadzeniu cyklosporyny. kliniczna prezentacja mięsaka Kaposiego u biorców przeszczepów jest często ograniczona do skóry, chociaż opisywano mięsaka Kaposiego trzewnego. Ryzyko zgonu z mięsaka Kaposiego jest związane z formą i stopniem zmian w prezentacji. Głównym sposobem postępowania z mięsakiem Kaposiego związanym z przeszczepem jest ograniczenie lub nawet przerwanie terapii immunosupresyjnej; ta strategia zwykle powoduje zmiany w skórze, choć niesie ze sobą ryzyko ostrego odrzucenia przeszczepu. Mięsak Kaposiego zazwyczaj powtarza się po przywróceniu terapii immunosupresyjnej lub po drugiej transplantacji.3
Mięsak Kaposiego jest wielo-centralnym guzem składającym się z przestrzeni naczyniowych wyłożonych śródbłonkiem i komórek w kształcie wrzeciona. Jego patogeneza jest niejasna, chociaż ludzki herpeswirus 8 (HHV-8) został wplątany.4 Ostatnie dowody sugerują, że ten wirus reguluje w górę receptor śródbłonka naczyniowego czynnika wzrostu (VEGF) Flk-1 / KDR w komórkach śródbłonka.5 Rzeczywiście, w zakażenie in vitro ludzkich pierwotnych komórek śródbłonka za pomocą HHV-8 powoduje długotrwałą proliferację i przeżycie komórek
[patrz też: diastaza we krwi, perforatio tecta, gastrojejunostomia ]
[przypisy: zawał krezki, rezonans magnetyczny gdynia, jejunostomia ]

0 thoughts on “Sirolimus dla mięsaka Kaposiego u osób po przeszczepieniu nerki”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: błąd lekarski odszkodowanie[…]