Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/psychoterapiamikolow.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Sirolimus dla mięsaka Kaposiego u osób po przeszczepieniu nerki ad – Psychoterapia Miłków
Skip to content

Sirolimus dla mięsaka Kaposiego u osób po przeszczepieniu nerki ad

2 lata ago

504 words

Ponadto, VEGF jest prawdopodobnie czynnikiem wzrostu komórek mięsaka Kaposiego: blokowanie interakcji między VEGF i Flk-1 / KDR może znieść indukowany VEGF wzrost guza.6 Sirolimus (rapamycyna), lek immunosupresyjny stosowany u biorców nerki, prawdopodobnie ma działanie przeciwnowotworowe. Działanie immunosupresyjne i przeciwnowotworowe syrolimusa może wynikać ze wspólnego mechanizmu. Sirolimus hamuje swój molekularny cel (ssaczego celu syrolimusa lub mTOR), który wiąże stymulowaną mitogenem stymulację syntezy białka i progresję cyklu komórkowego poprzez aktywację kinazy p70S6, kluczowego enzymu w regulacji translacji genów.7 Hamowanie mTOR zapobiega ostrej przeszczepie odrzucenie poprzez hamowanie indukowanej przez interleukinę-2 proliferacji komórek T i może blokować tworzenie się guzów i progresję przerzutową przez bezpośrednie hamowanie proliferacji komórek nowotworowych. Sirolimus hamuje wzrost wielu linii komórek nowotworowych in vitro i ma działanie przeciwnowotworowe w mysich modelach nowotworów. Niedawno Sodhi i wsp. 9 wykazali, że Akt, kinaza białkowa specyficzna wobec seryny lub treoniny, bezpośrednio przed mTOR w grupie wrażliwej na syrolimus szlak sygnalizacji, jest aktywowany w mięsaku Kaposiego i ma kluczowe znaczenie w rozwoju mięsaka Kaposiego. Syrolimus wpływa również na angiogenezę w nowotworach. Guba i wsp. 10 wykazali w modelu mysim, że sirolimus hamuje progresję guza poprzez aktywność antyangiogenną związaną z upośledzonym wytwarzaniem VEGF i ograniczoną odpowiedzią proliferacyjną komórek śródbłonka na stymulację przez VEGF. Luan i in. opisali podobne odkrycia w mysim modelu przerzutowego raka nerki11. Na podstawie tych wyników zbadaliśmy komórkowy i kliniczny efekt sirolimusu na mięsaka Kaposiego u biorców nerki po przeszczepie.
Metody
Pacjenci
Piętnastu biorców przeszczepu nerki ze zwłok, którzy mieli mięsaka Kaposi ego z potwierdzoną biopsją, wzięło udział w badaniu, które trwało od października 2001 r. Do marca 2004 r. Wszyscy pacjenci zostali przetestowani na obecność ludzkiego wirusa niedoboru odporności przed przeszczepieniem, w momencie rozpoznania mięsaka Kaposiego, i sześć miesięcy później (w czasie drugiej biopsji), a wyniki były negatywne. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Badanie zostało zatwierdzone przez lokalny komitet etyczny.
Wszyscy pacjenci otrzymywali 500 mg metyloprednizolonu śródoperacyjnie, a następnie 250 mg prednizonu na dobę, przy czym dawka zmniejszała się do 25 mg na dzień 8; 20 mg chimerycznego przeciwciała monoklonalnego przeciwko CD25 (Simulect, Novartis) dożylnie w dniu 0 i dniu 4; i g mykofenolanu mofetylu (Cell-Cept, Roche) dwa razy dziennie. Aby utrzymać immunosupresję, otrzymali cyklosporynę (Neoral, Novartis, w dawce, która utrzymywała poziomy C2 we krwi w zakresie 550 do 750 ng na mililitr), 5 mg prednizonu na dzień i 500 mg mykofenolanu mofetylu dwa razy dziennie. Po stwierdzeniu mięsaka Kaposiego, cyklosporyna i mykofenolan mofetylu zostały zatrzymane i rozpoczęto sirolimus (Rapamune, Wyeth-Ayerst) (dawka nasycająca wynosiła 0,15 mg na kilogram masy ciała, a następnie dawka 0,04 do 0,06 mg na kilogram dziennie, w celu utrzymania minimalnego stężenia we krwi od 6 do 10 ng na mililitr).
Mikroskopia
Wszyscy pacjenci przeszli wycięcie biopsji jednej zmiany i jedną biopsję normalnej skóry w momencie rozpoznania mięsaka Kaposiego
[więcej w: apiksaban, profilaktyka przeciwzakrzepowa wytyczne, ezetymib ]
[więcej w: zapalenie tętnicy skroniowej, unerwienie serca, olx łęczna ]

0 thoughts on “Sirolimus dla mięsaka Kaposiego u osób po przeszczepieniu nerki ad”