Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/psychoterapiamikolow.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Randomizowane badanie niskiej dawki aspiryny w pierwotnym zapobieganiu chorobie sercowo-naczyniowej u kobiet ad 7 – Psychoterapia Miłków
Skip to content

Randomizowane badanie niskiej dawki aspiryny w pierwotnym zapobieganiu chorobie sercowo-naczyniowej u kobiet ad 7

2 lata ago

554 words

W analizach stratyfikowanych według płci (ryc. 3), połączone dane dotyczące kobiet z badania Women s Health Study, badania Hypertension Optimal Treatment (HOT), 5,21 i Primary Prevention Project6 (oraz Roncaglioni MC: komunikacja osobista) wskazują, że terapia aspiryną było związane ze znaczącą redukcją ryzyka udaru o 19% (ryzyko względne, 0,81; przedział ufności 95%, 0,69 do 0,96; P = 0,01), bez zmniejszenia ryzyka zawału mięśnia sercowego (ryzyko względne, 0,99; procent przedziału ufności, 0,83 do 1,19, P = 0,95). Natomiast zbiorcze dane na temat mężczyzn z Badania Zdrowia Leków, 2 Badanie lekarzy brytyjskich, 3 Badanie Zapobiegania Zakrzepicy, 4 badanie HOT, 5,21 i Projekt Pierwotnej Prewencji6 wskazują, że leczenie aspiryną wiązało się ze znaczącą , 32-procentowe zmniejszenie ryzyka zawału mięśnia sercowego (względne ryzyko, 0,68; przedział ufności 95%, 0,54 do 0,86; P = 0,001) i nieistotny wzrost ryzyka udaru (względne ryzyko, 1,13; przedział ufności 95%, 0,96 do 1,33, P = 0,15). Różnice między mężczyznami i kobietami były znaczące na poziomie P = 0,01 dla zawału mięśnia sercowego i na poziomie P = 0,005 dla udaru. Przyczyny wszelkich zależnych od płci różnic w skuteczności aspiryny w prewencji pierwotnej są niejasne i wymagają dalszych badań. Chociaż zaobserwowane zmniejszenie ryzyka udaru może być spowodowane przypadkiem, zmniejszone ryzyko przemijającego ataku niedokrwiennego związanego z terapią aspiryną zwiększa poparcie dla możliwości interpretacji przyczynowej. Nie możemy wykluczyć, że nasze stwierdzenie zerowe dotyczące ryzyka zawału mięśnia sercowego u kobiet było spowodowane niewystarczającą dawką kwasu acetylosalicylowego lub schematu leczenia alternatywnego. Uważamy jednak, że wyjaśnienia te są mało prawdopodobne z trzech powodów.
Po pierwsze, wykazaliśmy wcześniej, że dawka 100 mg co drugi dzień stosowana w badaniu zdrowia kobiet zmniejsza poziom tromboksanu o 93 procent, a poziom prostacyklin o 85 procent, oraz że efekty te są podobne u mężczyzn i kobiet.22 Po drugie, w GORĄCEJ W badaniu, dawka aspiryny w dawce 75 mg na dobę znacząco zmniejszała ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego, przy 42-procentowym zmniejszeniu ryzyka u mężczyzn, ale znacznie mniejszym i nieistotnym zmniejszeniu wśród kobiet.21 Po trzecie, od dawki i schematu leczenia Aspirynę stosowaną w naszych badaniach były wystarczające, aby zmniejszyć ryzyko udaru, jest mało prawdopodobne, że wszystkie hipotetyczne różnice w oporności na aspirynę oparte na płci były ogólnie rzecz biorąc. Jednak oporność na kwas acetylosalicylowy może być bardziej rozpowszechniona wśród palaczy23, a ten opór mógł odgrywać pewną rolę w zwiększonym ryzyku związanym z aspiryną obserwowaną wśród obecnych palaczy. Uważamy również, że mało prawdopodobne jest, aby obniżenie skuteczności aspiryny w czasie stało się realnym wyjaśnieniem, ponieważ skumulowane dane dotyczące częstości występowania przedstawione na rycinie i 2 nie dają poparcia dla tej hipotezy. Co więcej, suboptymalna zgodność jest mało prawdopodobnym wyjaśnieniem, ponieważ aspiryna nie zmniejszyła ryzyka zawału mięśnia sercowego u kobiet z wysokim stopniem zgodności – obserwacja ponownie w przeciwieństwie do danych dotyczących udaru u tych samych kobiet.
W odniesieniu do codziennej praktyki klinicznej nasze dane pokazują, że leczenie aspiryną wiązało się z redukcją ryzyka wystąpienia udaru u kobiet, przy zmniejszeniu ryzyka wystąpienia znacznie częstszego udaru niedokrwiennego i zwiększenia ryzyka udaru krwotocznego
[podobne: osteoprotegeryna, grecki nos, diastaza we krwi ]
[podobne: daunorubicyna, runmageddon 2015 warszawa, ezetymib ]

0 thoughts on “Randomizowane badanie niskiej dawki aspiryny w pierwotnym zapobieganiu chorobie sercowo-naczyniowej u kobiet ad 7”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: psychoterapeuta bielsko biała[…]