Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/psychoterapiamikolow.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Randomizowana, kontrolowana próba zmniejszenia dziennej dawki zydowudyny u pacjentów z nabytym zespołem niedoboru odporności – Psychoterapia Miłków
Skip to content

Randomizowana, kontrolowana próba zmniejszenia dziennej dawki zydowudyny u pacjentów z nabytym zespołem niedoboru odporności

2 lata ago

490 words

ZIDOVUDINE (3 -azydo-3 -deoksytymidyna, dawniej azydotymidyna lub AZT) jest analogiem tymidyny, który hamuje replikację ludzkiego wirusa niedoboru odporności typu (HIV) in vitro.1 Podawanie zydowudyny pacjentom z zaawansowaną chorobą HIV w okresie od 6 do 24 miesięcy przedłuża czas przeżycia, zmniejsza częstotliwość i nasilenie zakażeń oportunistycznych, poprawia funkcje neurologiczne, przejściowo poprawia liczbę limfocytów T CD4 i zmniejsza wskaźnik antygenemii HIV.2 3 4 5 6 7 8 Pomimo tych korzyści, leczenie zydowudyną jest często związane z działaniami niepożądanymi, w tym zarówno z niedokrwistością, jak i neutropenią.2, 9 Chociaż okres półtrwania zydowudyny w surowicy wynosi jedną godzinę, wewnątrzkomórkowy okres półtrwania postaci 5 -trifosforanu zbliża się do trzech godzin, sugerując, że niższe dawki dzienne lub dłuższe odstępy między podawaniem leku mogą być odpowiednie.
Aby ocenić bezpieczeństwo i skuteczność niższej dziennej dawki zydowudyny, przeprowadziliśmy randomizowane, kontrolowane badanie, w którym początkowo badaną dawkę zydowudyny (250 mg co cztery godziny) 2 porównano z niższą dawką (100 mg co cztery godziny) . W niniejszym raporcie szczegółowo opisano wstępne wyniki badania.
Metody
Badana populacja
Populacja badana składała się z osobników, którzy mieli pierwszy epizod potwierdzonego histologicznie zapalenia płuc wywołanego przez Pneumocystis carinii co najmniej dwa tygodnie przed rejestracją. Pacjenci, którzy wcześniej otrzymali zydowudynę, która miała wiele epizodów zapalenia płuc P. carinii lub którzy mieli jakiekolwiek dalsze zakażenie lub nowotwór wskazujący na obecność nabytego zespołu niedoboru odporności (AIDS), innego niż minimalny skórny mięsak Kaposiego, zostali wykluczeni. Kryteria kwalifikowalności obejmowały również hematokryt o 30 procent lub więcej, całkowitą liczbę neutrofili 1,0 × 109 na litr lub więcej, liczbę płytek krwi 75 x 109 na litr lub więcej, poziom asparaginianu w surowicy lub aminotransferazy alaninowej, który był niższy niż pięciokrotność górnej granicy normy, wynik punktowy Karnofskiego 60 lub więcej i surowica pozytywna dla przeciwciała HIV, jak określono za pomocą dowolnego licencjonowanego enzymatycznego testu immunoabsorpcyjnego. Stosowanie innych leków przeciw HIV, modyfikatorów odpowiedzi biologicznej, profilaktyki zapalenia płuc wywołanego przez P. carliniego lub układowych kortykosteroidów było niedozwolone. Badanie zostało zmienione w sierpniu 1987 r., Aby umożliwić zastosowanie profilaktyki w przypadku zapalenia płuc P. carinii po drugim epizodzie tego powikłania, aw kwietniu 1988 r. Umożliwić stosowanie wziewnej pentamidyny u dowolnego osobnika.
Badani byli rekrutowani z 18 oddziałów AIDS Clinical Trials Group w Stanach Zjednoczonych. Badanie zostało zatwierdzone przez komisje ds. Przeglądu instytucjonalnego w każdej jednostce i wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną zgodę.
Ocena podmiotów
Ocena przed leczeniem obejmowała wywiad lekarski, badanie fizykalne i następujące badania laboratoryjne: pomiar hematokrytu, hemoglobiny, średnią objętość krwinek, liczbę białych krwinek, różnicę liczby białych krwinek, liczbę płytek krwi i liczbę retikulocytów; oznaczenia chemii surowicy; czynności nerek i testy funkcji wątroby; analiza moczu; radiografia klatki piersiowej; oznaczanie ilościowe podzbiorów limfocytów T; i określanie poziomów antygenu HIV w surowicy
[podobne: daunorubicyna, kolka trzustkowa, zapalenie tętnicy skroniowej ]

0 thoughts on “Randomizowana, kontrolowana próba zmniejszenia dziennej dawki zydowudyny u pacjentów z nabytym zespołem niedoboru odporności”