Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/psychoterapiamikolow.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Randomizowana, kontrolowana próba zmniejszenia dziennej dawki zydowudyny u pacjentów z nabytym zespołem niedoboru odporności ad 7 – Psychoterapia Miłków
Skip to content

Randomizowana, kontrolowana próba zmniejszenia dziennej dawki zydowudyny u pacjentów z nabytym zespołem niedoboru odporności ad 7

2 lata ago

501 words

Mogło to wyjaśniać lepszą przeżywalność obserwowaną w grupie otrzymującej małe dawki. Ze względu na obawy, że wzrost poziomu antygenu HIV może być związany ze zmniejszeniem dawki zydowudyny, 17 wybraliśmy indukcję z wyższą dawką (200 mg co cztery godziny przez cztery tygodnie), a następnie niższą dawkę (100 mg co cztery godziny). Brak różnic między dwiema grupami leczonymi i lepsze przeżycie w grupie otrzymującej małą dawkę dowodzą, że terapia niskimi dawkami jest skuteczna. Ponieważ zakażenie HIV jest przewlekłą infekcją wirusową, w której miana krążącego wirusa są wyższe, gdy choroba jest zaawansowana, 18, 19 indukcja z większą dawką leku może nie być potrzebna w świetle wykazanej skuteczności niższej dawki. Potwierdza to brak widocznej zmiany wskaźników skuteczności podczas przechodzenia na niższą dawkę oraz korzystne doświadczenia z mniejszą dawką u pacjentów z bezobjawowym zakażeniem HIV. 20 Zastosowanie wyższej dawki indukcji zydowudyny może jednak przyczyniły się do umiarkowanego poziomu toksyczności, niemniej jednak odnotowano. Dwadzieścia dziewięć do 37 procent pacjentów nadal miało ciężką niedokrwistość lub neutropenię. Obserwowane toksyczne reakcje hematologiczne pojawiły się we wczesnej fazie terapii, a różnice między tymi dwiema grupami terapeutycznymi pojawiły się dopiero po zmniejszeniu dawki leku w grupie otrzymującej małą dawkę, co sugeruje, że zydowudyna może mieć toksyczne działanie na szpik kostny bardzo wcześnie w terapii. . Tak więc jest prawdopodobne, że rozpoczęcie leczenia zydowudyną mniejszą dawką spowoduje mniej reakcji toksycznych niż obserwowaliśmy w tym badaniu.
Zydowudyna przenika przez płyn mózgowo-rdzeniowy, a stan neurologiczny pacjenta może ulec poprawie dzięki terapii.6 Jednak nie określono optymalnej dawki zydowudyny do leczenia pacjentów z zespołem demencji AIDS. Nie zauważyliśmy żadnych wyraźnych różnic między obiema grupami leczenia pod względem powikłań neurologicznych. Jednakże nie podjęliśmy systematycznej oceny dawkowania w leczeniu zespołu demencji AIDS, a ostateczne zalecenia dotyczące takiego leczenia nie mogą być oparte na wynikach tego badania.
W dalszej części badania dopuszczono chemoprofilaktykę zapalenia płuc P. carinii. Chociaż stosowanie profilaktyki było częstsze w grupie leczonej małą dawką, jej stosowanie w skojarzeniu z zydowudyną nie wydawało się wpływać negatywnie na wyniki badania, a także nie może wyjaśniać poprawy przeżycia pacjentów, którzy otrzymali niższą dawkę. Nie stwierdzono różnicy w późniejszym przeżyciu między pacjentami, którzy otrzymali profilaktykę a tymi, którzy jej nie otrzymali. Co więcej, w podgrupach zdefiniowanych na podstawie zastosowania lub nieużywania profilaktyki, przeżywalność była nadal lepsza w grupie otrzymującej małe dawki. Tak więc okazało się, że nie ma zwiększonej korzyści przeżycia wśród osobników, którzy otrzymali zarówno profilaktykę, jak i zydowudynę. Może to odzwierciedlać późne zastosowanie profilaktyki w badaniu.
Na podstawie naszych wyników w leczeniu pacjentów z zaawansowanym zakażeniem HIV należy stosować mniejszą dawkę dobową zydowudyny (całkowita dawka dobowa 600 mg). Optymalna dawka zydowudyny w leczeniu zakażenia HIV nie została jeszcze ustalona
[podobne: perforatio tecta, kolka trzustkowa, rezonans magnetyczny gdynia ]

0 thoughts on “Randomizowana, kontrolowana próba zmniejszenia dziennej dawki zydowudyny u pacjentów z nabytym zespołem niedoboru odporności ad 7”