Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/psychoterapiamikolow.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Powiązanie dominującej dziedzicznej sferocytozy z genem dla szkieletu erytrocytowego szkieletu białkowego Ankyrin ad – Psychoterapia Miłków
Skip to content

Powiązanie dominującej dziedzicznej sferocytozy z genem dla szkieletu erytrocytowego szkieletu białkowego Ankyrin ad

2 lata ago

503 words

Chociaż u dwóch chorych rodzeństwa wystąpił pewien stopień niedokrwistości, żadne z rodzeństwa nie zostało poważnie dotknięte chorobą, a dwie były całkowicie bezobjawowe. Cztery ostatecznie przeszły splenektomię. Udało nam się zbadać 23 z 37 wnucząt i prawnuków probanda i potwierdzić, że 13 miało łagodną sferocytozę. Trzech z dotkniętych chorobą członków rodziny miało nawracające owrzodzenia nóg, a dwóch poddano cholecystektomii z powodu nawracających kamieni żółciowych. Kruchość osmotyczną określono we wszystkich badanych członkach rodziny. Osmotyczna kruchość niezinkubowanych czerwonych krwinek od członków rodziny dotkniętej chorobą wykazała początkową lizę w 0,6-0,65 procentach chlorku sodu (normalny, 0,5 procent), 50 procentową lizę w 0,48 do 0,51 procentowego chlorku sodu (normalnie, 0,40 do 0,42 procent) i całkowitą lizę w 0,43% chlorku sodu (normalnie, 0,35%). Sferocyty były widoczne w rozmazach krwi obwodowej. Kliniczne wartości laboratoryjne dla czterech chorych członków rodziny, którzy nie przeszli splenektomii, obejmowały poziomy hemoglobiny od 6,2 do 7,4 mmol na litr (10 do 12 g na decylitr), hematokryty od 0,29 do 0,36 i od 2 do 7 procent krążących retikulocytów. Wartości dla czterech chorych członków rodziny, u których wykonano splenektomię, obejmowały poziomy hemoglobiny od 6,8 do 8,6 mmol na litr (11 do 14 g na decylitr), hematokryty od 0,34 do 0,41 i mniej niż 2 procent retikulocytów.
Oznaczanie ilościowe zawartości Spectrin i Ankyrin w błonie komórkowej
Próbki krwi żylnej uzyskano od członków rodziny z sferocytozą, członkami nie dotkniętymi chorobą i normalnymi osobami kontrolnymi. Błony erytrocytów przygotowano jak opisano w innym miejscu 6 i poddano elektroforezie w żelu poliakryloamidowym z dodecylosiarczanem sodu; żele miały gradient 3,5 do 17 procent poliakryloamidu 6. Względne ilości spektryny (białka i 2) i ankyryny (białko 2.1) w błonach porównywano z tymi w regionie białka 3 metodą wymywania z użyciem barwnika pirydynowego i zmierzono jako stosunek absorbancji przy 605 nm dla spektryny lub ankyryny do stosunku białka 3,6
Liczbę kopii spektryny na erytrocyt oznaczono ilościowo za pomocą testu radioimmunologicznego, jak opisano poprzednio 6, 7
Ekstrakcja i analiza DNA
Całkowity genomowy DNA został wyekstrahowany z leukocytów krwi obwodowej poprzez modyfikację metody Blin i Stafford.22 Następnie 5 do 10 .g DNA strawiono do końca za pomocą odpowiedniej endonukleazy restrykcyjnej w warunkach zalecanych przez producenta, frakcjonowano przez elektroforezę w 0,8 procent żeli agarozowych i przeniesionych na membrany nylonowe, jak opisano w innym miejscu. 23
Sondy
W analizie sprzężeń użyto czterech sond: Pierwszym z nich był genomowy fragment EcoRI DNA o 13 kilozasadach (kb) (3021-E1), odpowiadający domenie .I .-widryny, 24, 25 z chromosomalnym umiejscowieniem 22-25-25. drugi był fragmentem DNA (cDNA) o długości 1,0 kb DNA (pTM-1) kodującym region C-końcowy białka 4,1,27 z lokalizacją chromosomową p32 . ter.28 Trzeci był 2,8 kb (028) lub fragment cDNA EcoRI o wielkości 4,8 kb (. 21), kodujący odpowiednio około 40 procent lub 70 procent C-końcowego regionu łańcucha .-spectryny, 29 30 31 z pozycją chromosomu 14q23-24.2.32 Czwarta sonda był fragmentem cDNA EcoRI 1,4 kb (ank1B) kodującym C-końcowy region ankyriny, 33 z lokalizacją chromosomu 8 p11.2.21. Każda sonda wykrywa polimorfizm dwóch alleli.
[hasła pokrewne: spiaczka cukrzycowa, rezonans magnetyczny gdynia, kolka trzustkowa ]

0 thoughts on “Powiązanie dominującej dziedzicznej sferocytozy z genem dla szkieletu erytrocytowego szkieletu białkowego Ankyrin ad”