Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/psychoterapiamikolow.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Powiązanie dominującej dziedzicznej sferocytozy z genem dla szkieletu erytrocytowego szkieletu białkowego Ankyrin ad 5 – Psychoterapia Miłków
Skip to content

Powiązanie dominującej dziedzicznej sferocytozy z genem dla szkieletu erytrocytowego szkieletu białkowego Ankyrin ad 5

2 lata ago

527 words

W przypadku mysiego modelu recesywnej sferocytozy, 38, 39 i częściowego niedoboru ankyriny wykazano nieprawidłowe odkładanie się ankyriny w błonie komórkowej czerwonej z powodu skróconego łańcucha ankyrinowego u dwóch pacjentów z ciężką atypową sferocytozą.8 U tych dwóch pacjentów nie można ustalić dokładnego schematu dziedziczenia defektu. Ostatnie klonowanie cDNA33 ankyryny 37 pozwoliło na lokalizację genu na chromosomie 821, 37 i demonstrację delecji genu ankiryny w przypadkach dziedzicznej sferocytozy związanej z delecjami śródmiąższowymi krótkiego ramienia chromosomu 8.21 Przypadki dziedzicznej sferocytozy związane z częściowym niedoborem ankyriny 8 lub z delecją jednego genu ankyryny21 są niezwykle ciężkie klinicznie. Przeciwnie, rodzina w tym raporcie, z powiązaniem dziedzicznej sferocytozy z genem ankyryny, miała bardziej typowy obraz kliniczny zwykle związany z dominująco odziedziczoną dziedziczną sferocytozą. Dziedziczna sferocytoza jest heterogenna pod względem prezentacji klinicznej i wyników badań biochemicznych.1 2 3 Jest zatem mało prawdopodobne, aby jeden specyficzny defekt molekularny był odpowiedzialny za wszystkie lub większość przypadków dziedzicznej sferocytozy. Dowód na niejednorodność defektu molekularnego dziedzicznej sferocytozy dostarczają odkrycia nieprawidłowości . spectrin40, 41 lub białka 4.2 12, 13 w kilku gatunkach z recesywnie odziedziczoną sferocytozą i funkcjonalnie nienormalnych łańcuchów .-spectryny w pokrewnych z dominującą postacią dziedziczna sferocytoza 9 10 11 W badanej przez nas rodzinie z dziedziczną sferocytozą byliśmy w stanie wykazać, że pierwotny defekt molekularny jest związany z genem ankyryny. Konieczne będzie badanie dodatkowych rodzin w celu ustalenia, czy defekty genu ankiryny są częstą przyczyną dziedzicznej sferocytozy.
Niedobór spektryny obserwowany w tym pokoleniu musi wynikać z defektu struktury lub funkcji ankyryny. Na poparcie tego wniosku, wcześniejsze doniesienia z badań na myszach38 i ludziach21 sugerują, że zmniejszone włączenie ankyryny do błony krwinek czerwonych prowadzi do zmniejszonego składania się spektryny w szkielecie błony.
Pierwotna wada genu ankiryny w tej rodzinie pozostaje do zidentyfikowania. Różnorodność wad pierwszorzędowych genów może prowadzić do nieprawidłowej struktury lub syntezy ankyryny. Stwierdzenie prawie prawidłowego poziomu ankyryny w błonach dotkniętych członków rodziny sugeruje, że nieprawidłowość strukturalna jest najbardziej prawdopodobna, być może w regionie cząsteczki ankiryny związanej z jej wiązaniem z łańcuchem .-spektryny lub wymieniaczem anionowym. Ta możliwość jest obecnie przedmiotem dochodzenia.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Wspierane po części przez granty z National Institutes of Health.
Jesteśmy wdzięczni E. Coupalowi, F. Gillespie, K. Miceli i BL Smith za wykwalifikowaną pomoc techniczną; KH Broccoli i PM Barron za przygotowanie manuskryptu; Drs. Campbell McMillan i Eugene Orringer za skierowanie pacjentów; i do pani MLH i jej krewnych, których entuzjastyczny udział umożliwił badanie.
Author Affiliations
Z sekcji hematologii, Departamentu Medycyny Wewnętrznej, Yale University School of Medicine, New Haven, Conn (FFC, JCW, TKT, BGF); Wydział Hematologii, Departamenty Medycyny Wewnętrznej i Biologii Komórki / Anatomii, Uniwersytet Johnsa Hopkinsa University of Medicine, Baltimore (PA); Integrated Genetics, Framingham, Mass. (PCW); oraz Oddział Hematologii / Onkologii, Szpital Dziecięcy i Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston (KMJ, SEL). Prośba o przedruk do Dr. Forgeta z Departamentu Medycyny Wewnętrznej, Szkoła Medyczna Uniwersytetu Yale, Box 3333, 333 Cedar St., New Haven, CT 06510-8056.

[przypisy: kolka trzustkowa, daunorubicyna, olx łęczna ]

0 thoughts on “Powiązanie dominującej dziedzicznej sferocytozy z genem dla szkieletu erytrocytowego szkieletu białkowego Ankyrin ad 5”