Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/psychoterapiamikolow.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Pilotażowe badanie niskodawkowej zydowudyny w infekcji ludzkim niedoborem odporności – Psychoterapia Miłków
Skip to content

Pilotażowe badanie niskodawkowej zydowudyny w infekcji ludzkim niedoborem odporności

2 lata ago

525 words

ZIDOVUDINE przedłuża przeżycie u osób z zaawansowanym wirusem ludzkiego niedoboru odporności (HIV) i opóźnia progresję zakażenia HIV.1 2 3 Początkowo zalecane dawki od 1200 do 1500 mg na dobę są związane z toksycznością hematologiczną, która często wymaga przerwania terapii.2 , 4 5 6 Przy długotrwałym stosowaniu, w końcu dochodzi do infekcji oportunistycznych i śmierci, 7 i schematów są zatem potrzebne, aby zwiększyć skuteczność i zmniejszyć toksyczność zydowudyny. Jedną z możliwych metod leczenia skojarzonego z niższymi dawkami leków antywirusowych. Uważa się, że acyklowir, analog nukleozydu o niewielkiej lub zerowej aktywności wewnętrznej przeciwko HIV, nasila działanie zydowudyny przeciwko wirusowi in vitro.8, 9 Badania pilotażowe wskazują, że kombinacja jest dobrze tolerowana, 10 11 12 i jedno badanie sugeruje przeżycie korzyść.13 Przeprowadziliśmy badania oceniające działanie acyklowiru in vivo i zakres dawek zydowudyny. Chociaż mogliśmy wykazać brak addytywności lub synergistyczny efekt anty-HIV tej kombinacji, najniższa dawka zydowudyny, którą stosowaliśmy (300 mg na dobę) okazała się tak samo skuteczna jak wyższe dawki.
Metody
Przedmioty
Pacjenci w tym badaniu mieli kompleks związany z syndromem nabytego niedoboru odporności (AIDS) z potwierdzonym przeciwciałem przeciwko HIV, liczbą limfocytów CD4 pomiędzy 200 a 500 na milimetr sześcienny i łagodnymi do ciężkich objawami konstytucyjnymi. Ponadto, pacjenci mieli wykrywalną antygenemię p24 HIV lub HIV izolowane z osocza bez komórek. Pacjenci byli wykluczani, jeśli mieli AIDS, przyjmowali eksperymentalne leki, wymagali długotrwałej terapii acyklowirem lub spotkali się z istniejącymi wskazaniami do stosowania zydowudyny (obecność objawowego zakażenia HIV i liczba limfocytów CD4 poniżej 200 na milimetr sześcienny ).
Projekt badania
Badanie było otwartym, sześcioramiennym porównaniem samego zydowudyny (300, 600 lub 1500 mg na dobę) lub z acyklowirem (4,8 g na dzień doustnie). Zydowudynę i acyklowir podzielono na sześć dawek na dobę. Ze względu na obawy o potencjalne interakcje leków, najpierw włączono kohorty przyjmujące niską dawkę zydowudyny; w każdej kohorcie osobnicy byli losowo przydzielani do zydowudyny plus acyklowiru lub samej zydowudyny. Badanie podzielono na trzy fazy: początkowy 12-tygodniowy okres, planową fazę przedłużenia o różnym czasie trwania (od końca pierwszych 12 tygodni do kwietnia 1989 r.) I 8-tygodniową fazę krzyżową obejmującą nową dawkę zydowudyny. Podczas fazy przejścia u osobników, którzy otrzymali 300 mg lub 600 mg zydowudyny podawano 1500 mg na dobę, a ci, którzy otrzymali 1500 mg dawki otrzymywali 300 mg na dzień. Badani losowo przydzieleni do acyklowiru otrzymali go w trakcie badania.
Analizy kliniczne i laboratoryjne
Podmioty wyraziły pisemną zgodę, a protokół badania został zatwierdzony przez komisje przeglądowe ośrodków uczestniczących. Badani byli poddawani ocenie klinicznej i laboratoryjnej w regularnych odstępach czasu. Ich objawy oceniano w następujący sposób: zero (nieobecny), jeden (łagodny), dwa (umiarkowany) lub trzy (ciężki). Badany lek lub leki zostały zatrzymane, jeśli pacjenci spełniali wskazania FDA do stosowania zydowudyny, wymagali długotrwałego równoległego leczenia w ciągu pierwszych dwóch tygodni lub mieli stopień 3 (ciężki) lub stopień 4 (zagrażający życiu) toksyczności.3
Próbki od każdego osobnika, zamrożone w temperaturze -20 ° C, badano równocześnie na antygen HIV p24 za pomocą testu immunoenzymatycznego (Abbott Laboratories, N
[patrz też: tamponada nosa, otwór winslowa, zielona przychodnia świecie ]

0 thoughts on “Pilotażowe badanie niskodawkowej zydowudyny w infekcji ludzkim niedoborem odporności”

  1. Oprócz tego że masz problemy z tarczyca to prawdopodobnie cierpisz na tężyczkę utajona

  2. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym[…]