Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/psychoterapiamikolow.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Odporne na metycylinę Staphylococcus aureus Disease in Three Communities ad 5 – Psychoterapia Miłków
Skip to content

Odporne na metycylinę Staphylococcus aureus Disease in Three Communities ad 5

2 lata ago

111 words

Wśród innych wymienionych rodzajów infekcji 103 (6 procent) było inwazyjnych, w tym bakteriemia, septyczne zapalenie stawów i zapalenie szpiku; 157 zostało rannych (10 procent); a 31 było zapalenie płuc (2 procent) (tabela 1). Większość pacjentów (1333 [81 procent]) leczono środkami przeciwdrobnoustrojowymi; specyficzne środki przeciwdrobnoustrojowe zostały udokumentowane dla 1297 pacjentów (97 procent). Wśród tych 1297 pacjentów, 757 (58 procent) otrzymywało same antybiotyki .-laktamowe, 199 (15 procent) otrzymywało .-laktam ze środkiem niebędącym .-laktamem, a 341 (26 procent) otrzymywało jedynie leczenie nie .-laktamowe . Wśród pacjentów, których schematy leczenia antybiotykami udokumentowano, znacznie więcej spośród 1099 pacjentów z infekcjami skóry niż 198 pacjentów z innymi typami infekcji otrzymywało same leki .-laktamowe (64 procent vs. 28 procent, P <0,001).
Tabela 2. Tabela 2. Liczba izolatów MRSA skojarzonych z udziałem Wspólnoty, które były podatne na wybrane środki przeciwdrobnoustrojowe w latach 2001-2002. Podatność na środki przeciwdrobnoustrojowe uzyskano z dokumentacji medycznej 1345 z 1647 pacjentów z chorobą MRSA związaną ze społecznością (82 procent). Poza kilkoma wyjątkami wzorce podatności były podobne w badanych obszarach. Jednakże izolaty od pacjentów w Atlancie i Baltimore były znacznie mniej prawdopodobne niż te z Minnesoty, które były wrażliwe na erytromycynę i cyprofloksacynę (Tabela 2). Dane dotyczące wrażliwości i udokumentowane informacje dotyczące leczenia empirycznego były dostępne dla większości pacjentów, którzy otrzymali leczenie empiryczne (1215 z 1297 [94 procent]); 884 (73%) otrzymało nieaktywną terapię.
Ograniczone informacje na temat skutków choroby były dostępne w dokumentacji medycznej; 506 pacjentów (31 procent) było hospitalizowanych, w tym 371 (23 procent) hospitalizowanych z powodu MRSA (tab. 1). W przypadku tych 371 pacjentów nie było prawdopodobne, aby hospitalizacja była rezultatem otrzymania przez klinicystę raportu dotyczącego kultury MRSA. Przerwa między pobraniem próbek a przyjęciem była mniejsza niż jeden dzień dla 226 z 371 pacjentów (61 procent), jednego do dwóch dni dla 115 (31 procent) i więcej niż dwóch dni dla 22 (6 procent) (brakowało 2 procent) dane). W sumie 37 pacjentów (10 procent) wymagało hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii. Hospitalizacja trwała średnio cztery dni, a tylko z 37 pacjentów, którzy zmarli podczas hospitalizacji, posiadał dokumentację, że MRSA z udziałem społeczności był przyczyną lub przyczyną śmierci.
Informacje o innych wynikach związanych z zakażeniem MRSA związanym z lokalną społecznością były dostępne dla 575 pacjentów z potwierdzonymi przypadkami (tj. Badani pacjenci). Wśród tych pacjentów 560 (97 procent) otrzymało pewne środki przeciwdrobnoustrojowe, 136 (24 procent) było hospitalizowanych, 226 (39 procent) zostało poddanych nacięciu i drenażowi, a 176 (31 procent) wymagało wizyty kontrolnej u ich lekarza.
Tabela 3. Tabela 3. Wpływ terapii początkowej na wybrane wyniki wśród 453 pacjentów ze potwierdzoną skórą lub zakażeniami wywołanymi tkankami miękkimi związanymi z MRSA skojarzonym ze społecznością w latach 2001-2002. Aby dokładniej ocenić związek między nieaktywną terapią przeciwdrobnoustrojową a jej wynikiem, podjęliśmy próbę zidentyfikowania jednorodnej grupy pacjentów, w której porównano wyniki kliniczne na podstawie empirycznego leczenia przeciwdrobnoustrojowego.
[patrz też: profilaktyka poekspozycyjna, perforatio tecta, grecki nos ]
[podobne: zapalenie tętnicy skroniowej, unerwienie serca, olx łęczna ]

0 thoughts on “Odporne na metycylinę Staphylococcus aureus Disease in Three Communities ad 5”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: tabletki do ssania na gardło[…]

  2. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: rewitalizacja pochwy[…]