Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/psychoterapiamikolow.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Morfina, gabapentyna lub ich połączenie w bólu neuropatycznym czesc 4 – Psychoterapia Miłków
Skip to content

Morfina, gabapentyna lub ich połączenie w bólu neuropatycznym czesc 4

2 lata ago

525 words

Podobny dzienny dziennik bólu utrzymywał się przez całe badanie. Leki nieopioidowe inne niż gabapentyna były dozwolone w stałej dawce podczas całego badania; Zabronione były terapie bólu (np. blokady nerwów). Harmonogram zwiększania dawki dla każdego zestawu kapsułek był identyczny w każdym okresie leczenia. Podczas pierwszych trzech tygodni każdego pięciotygodniowego okresu leczenia dawkę zwiększano w kierunku maksymalnej tolerowanej dawki lub docelowej dawki w suficie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. W czwartym tygodniu każdego okresu, każdy pacjent otrzymał swoją maksymalną tolerowaną dawkę dla danego leczenia. W piątym tygodniu każdego okresu leczenia pacjenci byli poddawani 4-dniowej zwężeniu dawki i trwającym trzy dni całkowitemu wypłukaniu. Pielęgniarka przeprowadzająca wywiad telefonowała do pacjentów dwa razy w tygodniu w celu oceny działań niepożądanych i ukierunkowania miareczkowania leku. Przy każdym zwiększeniu dawki badanych leków oceniano działania niepożądane (jako łagodne, umiarkowane lub ciężkie), a pacjentów pytano, czy mogą tolerować zwiększoną dawkę przez kolejne dwa do trzech dni. Jeśli mogliby, dawka ta była kontynuowana w oczekiwaniu, że skutki uboczne zmniejszą się. Jeśli jednak działania niepożądane były nie do zniesienia lub nie zmniejszyły się, leki badawcze zostały zmniejszone i po kolejnym telefonie podjęto próbę zwiększenia tego efektu. Jeśli ten kolejny wzrost ponownie spowodował niedopuszczalne skutki uboczne, leki badane zmniejszono do poziomu poprzedniej dawki, która została zdefiniowana jako maksymalna tolerowana dawka. Pacjenci otrzymywali dokuzan sodu (100 do 300 mg na dzień) w profilaktyce przeciw zaparciom. Tym, u których zaparcia rozwinęły się podczas dowolnego okresu leczenia, dodatkowo podawano sennozydy (17 do 34 mg dwa razy dziennie).
Mierniki rezultatu
Podstawową miarą wyniku była średnia intensywność bólu (w skali od 0 do 10, przy czym 0 oznacza brak bólu, a 10 oznacza najgorszy możliwy do wyobrażenia ból ), którą pacjenci oceniali trzy razy dziennie. Oceny zostały uśrednione w ciągu siedmiu dni, w których pacjenci otrzymywali maksymalną tolerowaną dawkę badanego leku. Drugorzędne wyniki były niekorzystnymi skutkami, wliczając poważne niekorzystne zdarzenia; ból oceniany zgodnie z odpowiedziami na kwestionariusz krótkofalowy McGill Pain (w skali od 0 do 45, z wyższymi liczbami wskazującymi na silniejszy ból) 24; interferencja bólowa oceniana zgodnie z Krótkim wykazem bólu (w skali od 0 do 10, przy czym 0 wskazuje brak zakłóceń, a 10 wskazuje całkowitą interferencję) 25; nastrój oceniany według Inwentarza Depresji Becka (w skali od 0 do 63, przy czym wyższe liczby wskazują na cięższą depresję) 26; status zdrowotny oceniany zgodnie z 36-punktowym krótkim raportem zdrowotnym dotyczącym wyników leczenia lekarskiego (badanie zdrowia SF-36) (w skali od 0 do 100, z wyższymi liczbami wskazującymi na lepszą jakość życia związaną ze stanem zdrowia) 27; stan psychiczny oceniany zgodnie z Mini-mentalnym badaniem stanu (w skali od 0 do 30, z mniejszymi liczbami wskazującymi na upośledzenie stanu psychicznego) 28; i globalna ulga w bólu oceniana w odpowiedzi na pytania pielęgniarki naukowej w następującej skali: ból gorzej, brak ulgi, lekka ulga, umiarkowana ulga, duża ulga lub całkowita ulga
[przypisy: emg legnica, profilaktyka przeciwzakrzepowa wytyczne, mięśnie mimiczne twarzy anatomia ]
[podobne: tamponada nosa, mięśnie mimiczne twarzy anatomia, perforatio tecta ]

0 thoughts on “Morfina, gabapentyna lub ich połączenie w bólu neuropatycznym czesc 4”