Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/psychoterapiamikolow.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Kawa, kofeina i choroby sercowo-naczyniowe u mężczyzn czesc 4 – Psychoterapia Miłków
Skip to content

Kawa, kofeina i choroby sercowo-naczyniowe u mężczyzn czesc 4

2 lata ago

506 words

Każdy uczestnik mógł wnieść tylko jeden punkt końcowy do kategorii całkowitej choroby niedokrwiennej serca lub całkowitej choroby sercowo-naczyniowej, zliczając pierwsze zdarzenie. Dane dotyczące jednego tematu można jednak uwzględnić w więcej niż jednej analizie konkretnych punktów końcowych. Tak więc liczba przypadków w analizach całkowitych zdarzeń sercowo-naczyniowych była nieco mniejsza niż suma przypadków w analizach określonych punktów końcowych. Przeznaczyliśmy osoby-miesiące obserwacji zgodnie ze stanem ekspozycji z 1986 r. I obliczonymi współczynnikami zachorowalności jako liczbą zdarzeń podzieloną przez osobę-czas obserwacji. Wskaźniki zachorowalności skorygowano względem wieku poprzez bezpośrednią standaryzację, z wykorzystaniem pięcioletnich grup wiekowych i całkowitej kohorty jako standardowej populacji. Względne ryzyko (współczynniki częstości występowania) obliczono jako miarę asocjacji, dzieląc wskaźnik choroby wśród grup narażonych (picia kawy) przez współczynnik wśród osób, które nie były narażone.41 Ryzyko względne dostosowane do wieku obliczono po stratyfikacji według kategorii pięcioletnich.41 Ponadto, względne ryzyko zostało dostosowane do wielu zmiennych jednocześnie za pomocą logistycznej analizy regresji42. Model zawierał warunki dotyczące wieku (w pięcioletnich kategoriach wiekowych), kwintyle wskaźnika Quetelet a (waga w kilogramy podzielone przez kwadrat wysokości w metrach), nawyki palenia (obecny palacz, sklasyfikowane według liczby wypalanych papierosów dziennie, były palacz lub nigdy nie palił), historia cukrzycy (tak lub nie), siedem kategorii spożywania alkoholu, wywiad rodzinny w zawale mięśnia sercowego (u rodziców, u jednego lub obojga rodziców przed ukończeniem 61 lat lub u jednego lub obu po 60. roku życia), szczególny zawód medyczny każdego pacjenta, i kwintyle dietetycznego przyjmowania energii, cholesterolu i nasyconych, wielonienasyconych i jednonienasyconych kwasów tłuszczowych. W dodatkowej analizie dokonano korekty dla historii nadciśnienia (tak lub nie) i hipercholesterolemii (tak lub nie), które mogłyby pośredniczyć w działaniu kawy na choroby sercowo-naczyniowe.
Aby sprawdzić, czy wpływ picia kawy został zmodyfikowany na podstawie wieku i nałogu palenia, względne ryzyko związane z wiekiem obliczono osobno dla uczestników w wieku poniżej 60 lat i osób, które ukończyły 60 lat. Ponadto wszystkie analizy powtórzono po wykluczeniu zdarzeń występujących w pierwszym roku obserwacji, aby zaradzić możliwemu wpływowi subklinicznych objawów sercowo-naczyniowych na wzorce żywieniowe i gdy uwzględniono tylko określone zdarzenia.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka uczestników, w zależności od spożycia kawy. * Wśród 45 589 mężczyzn bez rozpoznanej choroby wieńcowej i chorób naczyniowych na początku badania 181 uczestników doświadczyło niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego, u 136 wykonano koronarografię chirurgia lub angioplastyka, a 54 miało udar w ciągu dwóch lat obserwacji. Ponadto 40 mężczyzn zmarło z powodu zawału mięśnia sercowego lub nagłej śmierci. Tabela przedstawia ogólną charakterystykę, wskaźnik występowania wskaźników ryzyka sercowo-naczyniowego oraz spożycie tłuszczu i kofeiny w zależności od konsumpcji kawy. Spośród uczestników 83 procent piło kawę, a 69 procent zgłosiło stosowanie kawy z kofeiną
[więcej w: kolka trzustkowa, runmageddon 2015 warszawa, turbo max blue opinie ]

0 thoughts on “Kawa, kofeina i choroby sercowo-naczyniowe u mężczyzn czesc 4”