Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/psychoterapiamikolow.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Intensywne obniżenie stężenia lipidów za pomocą atorwastatyny u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową ad 5 – Psychoterapia Miłków
Skip to content

Intensywne obniżenie stężenia lipidów za pomocą atorwastatyny u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową ad 5

2 lata ago

229 words

Szacowany współczynnik zagrożenia dla poszczególnych składników pierwotnej i wtórnej skuteczności. Łącznie 434 pacjentów w grupie przyjmującej 80 mg atorwastatyny i 548 pacjentów w grupie przyjmującej 10 mg atorwastatyny miało pierwotne wydarzenie podczas badania, reprezentujące wskaźnik zdarzeń odpowiednio 8,7 procent i 10,9 procent. Stopa ta była równoważna bezwzględnemu zmniejszeniu o 2,2 procent w grupie otrzymującej 80 mg atorwastatyny. W porównaniu z grupą otrzymującą 10 mg atorwastatyny, grupa otrzymująca 80 mg miała względne zmniejszenie o 22% pierwszorzędowego wyniku złożonego zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca, zawału mięśnia sercowego bez urazu, resuscytacji po zatrzymaniu krążenia lub zgonu lub niekrytyczny skok (współczynnik ryzyka, 0,78, przedział ufności 95%, 0,69 do 0,89, P <0,001) (rysunek 3). Wystąpiło 545 głównych zdarzeń sercowo-naczyniowych (jako pierwsze lub kolejne zdarzenie) w grupie otrzymującej 80 mg atorwastatyny i 715 zdarzeń w grupie, którym podano 10 mg atorwastatyny (tabela 2 pokazuje tylko pierwsze zdarzenia). Wyniki dla poszczególnych składników pierwszorzędowego punktu końcowego przedstawiono w Tabeli 2. Względne zmniejszenie ryzyka zgonu z powodu CHD, zawału mięśnia sercowego niezakończonego zabiegiem, oraz zgonu z powodu zgonu lub bez zgonu z leczeniem 80 mg atorwastatyny w porównaniu z 10 mg atorwastatyny, wszystkie były zgodne z redukcją obserwowaną dla pierwotnego wyniku złożonego. Nie było interakcji statystycznych dla wieku i płci w pierwotnej miary wyniku. W porównaniu z pacjentami otrzymującymi 10 mg atorwastatyny, pacjenci otrzymujący 80 mg atorwastatyny również znacznie zmniejszyli ryzyko wystąpienia poważnego zdarzenia wieńcowego (współczynnik ryzyka 0,80; przedział ufności 95%, 0,69 do 0,92; p = 0,002); zdarzenie (współczynnik ryzyka, 0,79, przedział ufności 95%, 0,73 do 0,86, P <0,001), zdarzenie naczyniowo-mózgowe (współczynnik ryzyka, 0,77, przedział ufności 95%, 0,64 do 0,93, P = 0,007), hospitalizacja z pierwotną diagnozą zastoinowa niewydolność serca (współczynnik ryzyka, 0,74; przedział ufności 95%, 0,59 do 0,94; P = 0,01) oraz każde zdarzenie sercowo-naczyniowe (współczynnik ryzyka, 0,81; przedział ufności 95%, 0,75 do 0,87; P <0,001) (tabela 2) . Wpływ 80 mg atorwastatyny na ryzyko choroby tętnic obwodowych nie różnił się istotnie od wpływu atopwastatyny 10 mg (współczynnik ryzyka, 0,97, przedział ufności 95%, 0,83 do 1,15, P = 0,76).
Ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny również nie różniło się istotnie pomiędzy dwoma schematami leczenia (współczynnik ryzyka, 1,01, przedział ufności 95%, 0,85 do 1,19, P = 0,92). W grupie było 155 zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, w których podawano 10 mg atorwastatyny (3,1%) i 126 w grupie otrzymującej 80 mg atorwastatyny (2,5%, współczynnik ryzyka, 0,80, przedział ufności 95%, 0,64 do 1,08; P = 0,08; ). W grupie otrzymującej 10 mg atorwastatyny (2,5%) odnotowano 127 zgonów z przyczyn innych niż sercowo-naczyniowe, a 158 w grupie otrzymującej 80 mg atorwastatyny (3,2%, współczynnik ryzyka, 1,25, przedział ufności 95%, 0,99 do 1,57; P = 0,06; ).
W obu grupach rak stanowił więcej niż połowę zgonów z przyczyn pozakardio- wych – 75 w grupie otrzymującej 10 mg atorwastatyny (1,5%) i 85 w grupie otrzymującej 80 mg atorwastatyny (1,7%, współczynnik ryzyka, 1,13; interwał, 0,83 do 1,55, P = 0,42) – i było 43 zgonów (0,9 procent) i 58 zgonów (1,2 procent), odpowiednio, z nieurazowych przyczyn innych niż rak (hazard współczynnik, 1,35, 95 procent przedziału ufności, 0,91 do 2,00 ; P = 0,13)
[podobne: martwica trzustki, ezetymib, apiksaban ]
[podobne: zapalenie tętnicy skroniowej, unerwienie serca, olx łęczna ]

0 thoughts on “Intensywne obniżenie stężenia lipidów za pomocą atorwastatyny u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową ad 5”