Skip to content

Hospitalizacja dla chorób psychicznych wśród rodziców po śmierci dziecka czesc 4

2 lata ago

552 words

Wśród ojców tendencja do spadku względnego ryzyka w czasie, ponieważ utrata była obserwowana tylko w przypadku zaburzeń afektywnych, a jedynie ryzyko hospitalizacji z powodu nadużywania substancji pozostało znacznie podwyższone po pięciu latach. Jednak moc statystyczna była ograniczona przez mniejszą liczbę zdarzeń wśród ojców niż wśród matek. Tabela 4. Tabela 4. Względne ryzyko pierwszej hospitalizacji psychiatrycznej wśród rodziców pogrążonych w żałobie według wieku rodziców, uwarunkowanych według płci rodziców. Tabela 5. Tabela 5. Względne ryzyko pierwszej hospitalizacji psychiatrycznej wśród rodziców pogrążonych w żałobie według liczby dzieci w rodzinie, uwarunkowane według płci rodziców. Ryzyko hospitalizacji z powodu zaburzeń psychicznych wśród matek lub ojców w wieku 30 lat lub starszych nie różniło się znacząco od ryzyka wśród matek i ojców w wieku poniżej 30 lat (Tabela 4). Wśród matek względne ryzyko przyjęcia do szpitala dla któregokolwiek z trzech grup diagnostycznych znacząco zmniejszyło się wraz ze wzrostem liczby dzieci w rodzinie (Tabela 5). Wśród ojców, względne ryzyko przyjęcia do zaburzeń afektywnych było podobnie zmniejszone wraz ze wzrostem liczby dzieci w rodzinie, ale nie było znaczącej tendencji do zmniejszonego ryzyka przyjęcia do innych zaburzeń psychicznych ze wzrostem liczby dzieci w rodzinie.
Dyskusja
Stwierdziliśmy zwiększone ryzyko pierwszej hospitalizacji psychiatrycznej wśród rodziców, zwłaszcza matek, którzy stracili dziecko w wieku poniżej 18 lat. Wśród matek względne ryzyko wszystkich typów hospitalizacji psychiatrycznej było najwyższe w pierwszym roku po okresie osierocenia, pozostało znacznie zwiększone pięć lat lub więcej po utracie i zmniejszyło się zgodnie ze wzrostem liczby dzieci w rodzinie. Wśród ojców tendencja względnego ryzyka w zależności od czasu od utraty i liczby dzieci w rodzinie wydawała się podobna do tendencji wśród matek, ale liczba zdarzeń była mniejsza wśród ojców.
Wcześniejsze ustalenia dotyczące związku między utratą krewnego pierwszego stopnia a ryzykiem wystąpienia chorób psychicznych były niespójne. W jednym badaniu kliniczno-kontrolnym dotyczącym przypadku nie stwierdzono nadmiernej częstości utraty krewnego pierwszego stopnia w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających przyjęcie 14, ale związek odnotowano w trzech innych badaniach klinicznych opartych na badaniach klinicznych .8,21,22 Badanie kontrolne wykazało, że owdowiała populacja miała więcej hospitalizacji psychiatrycznych w pierwszym roku po utracie bliskiej osoby niż niezarażone kobiety.9 Informacje na temat skutków żałoby dla rodziców były rzadkie.2,3 Jedno małe badanie wskazało, że żałoba spowodowana śmiercią dziecko było częstsze niż inne rodzaje żałoby u pacjentów psychiatrycznych. 22
Niektórzy sugerują, że żałoba może być bardziej związana z depresją niż z innymi zaburzeniami psychicznymi.13,15 Inne diagnozy psychiatryczne jednak nie były dobrze zbadane.3 W naszych danych związek między utratą dziecka a hospitalizacją psychiatryczną był nie ogranicza się do zaburzeń afektywnych.
Żal jest często najbardziej intensywny krótko po stracie [2]. Zatem nie jest zaskakujące obserwowanie większego względnego ryzyka hospitalizacji u niektórych rodziców w pierwszym roku po utracie.
Jednym z możliwych wyjaśnień tych ustaleń jest to, że próg hospitalizacji psychiatrycznej może być niższy wśród osób, które straciły dziecko
[podobne: perforatio tecta, tamponada nosa, gastrojejunostomia ]
[hasła pokrewne: zawał krezki, rezonans magnetyczny gdynia, jejunostomia ]

0 thoughts on “Hospitalizacja dla chorób psychicznych wśród rodziców po śmierci dziecka czesc 4”