Skip to content

Hospitalizacja dla chorób psychicznych wśród rodziców po śmierci dziecka ad

2 lata ago

510 words

Duński Centralny Rejestr Psychiatryczny został skomputeryzowany od kwietnia 1969 roku i zawiera informacje o wszystkich hospitalizacjach psychiatrycznych w Danii i związanych z nimi diagnozach. W przypadku wszystkich członków grupy obserwacja rozpoczęła się w dniu urodzenia pierwszego dziecka lub kwietnia 1970 r. (Na 0,2%), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Wybraliśmy kwietnia 1970 r. Jako datę rozpoczęcia obserwacji, ponieważ niektóre informacje, których potrzebowaliśmy, nie były kompletne podczas pierwszego roku rejestracji w Duńskim Centralnym Rejestrze Psychiatrycznym. Zarejestrowaliśmy 211 634 porodów podczas obserwacji. Badanie kontrolne zakończyło się w dniu pierwszej diagnozy psychiatrycznej, daty zgonu, daty emigracji lub stycznia 1999 r., W zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Łącznie 19 124 osób nie przyczyniło się do liczenia osobo-lat, ponieważ zmarły, opuściły kraj, zniknęły, zdiagnozowano chorobę psychiczną przed kwietnia 1970 r. Lub zostały hospitalizowane z powodu choroby psychicznej, zanim miały dziecko. Rodzice, którzy stracili urodzone na żywo dziecko w wieku poniżej 18 lat, przyczynili się do poświęcenia czasu obserwacji grupie pogrążonej w żałobie od daty śmierci dziecka. Zarejestrowaliśmy łącznie 11 895 zgonów dzieci poniżej 18 roku życia. W przypadku 593 rodziców, którzy stracili więcej niż jedno dziecko, data śmierci pierwszego dziecka została ustalona jako początek narażenia. Dwudziestu dziewięciu rodziców straciło dwoje dzieci tego samego dnia. Poszkodowana kohorta składała się z 17 033 rodziców. Interesujące wyniki obejmowały wszystkie pierwsze przyjęcia z powodu choroby psychicznej (Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób, 8. Zmiana [ICD-8], kody 290 do 315 dla okresu od 1970 do 1993, oraz Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób, 10. Wersja [ICD-10] , kody F00 do F99 na okres od 1994 r. do 1999 r.). Szczególnie interesowały nas hospitalizacje z powodu zaburzeń afektywnych (kody ICD-8 od 296.09 do 296.99, 298,19, 300.19 i 300.49 oraz kody ICD-10 od F30 do F39), ponieważ żal może powodować obraz kliniczny zdominowany przez objawy depresyjne. Jednakże przeanalizowaliśmy również nadużywanie substancji (kody ICD-8 291.xx, 303.xx i 304.xx oraz kody ICD-10 od F10 do F19) oraz schizofrenii i zaburzeń pokrewnych (kody ICD-8 295.xx, 296,8x) , 297.xx, 298,39 i 301.83, a także kod ICD-10 F2x). Dla każdej grupy diagnostycznej przeprowadzono osobne analizy. W tych analizach obserwacja zakończyła się w dniu przyjęcia rodzica, któremu postawiono diagnozę badanego zaburzenia. Zbadaliśmy także możliwy efekt modyfikujący płeć i wiek rodzicielski, wiek zmarłego dziecka, czas od śmierci dziecka oraz liczbę dzieci w rodzinie na temat względnego ryzyka przyjęcia do szpitala psychiatrycznego.
Badanie zostało zatwierdzone przez Duńską Agencję Ochrony Danych, której zadaniem jest zapewnienie ochrony prywatności i integralności poszczególnych podmiotów zapisanych w rejestrach. Do badania nie była wymagana żadna świadoma zgoda.
Analiza statystyczna
Dane analizowano w logarytmicznym modelu regresji Poissona (procedura SAS Genmod, wersja 8.1). Dopasowaliśmy dane za pomocą uogólnionych modeli liniowych i traktując obserwacje jako niezależne zmienne Poissona, z liczbą osób-lat służących za zmienną offsetową. 19, 20 Dostosowaliśmy do kalendarza okresu obserwacji (1970 do 1973 r., 1974 do 1978, 1979-1983, 1984-1988, 1989-1993 lub 1994-1999), wiek rodziców w chwili śmierci dziecka (<20 lat, 20 do 24 lat, 25 do 29 lat, 30 do 34 lat, od 35 do 39 lat, od 40 do 45 lat lub> 45 lat), wieku rodziców, gdy urodziło się pierwsze dziecko (<20 lat, 20 do 29 lat lub . 30 lat), a liczba dzieci w rodzinie w momencie śmierci, w tym dziecko, które zmarło (jeden, dwa, trzy lub więcej).
Wiek rodziców, okres kalendarzowy, aktualna liczba dzieci i liczba zmarłych dzieci były traktowane jako zmienne zależne od czasu
[więcej w: diastaza we krwi, martwica trzustki, ezetymib ]
[więcej w: daunorubicyna, runmageddon 2015 warszawa, ezetymib ]

0 thoughts on “Hospitalizacja dla chorób psychicznych wśród rodziców po śmierci dziecka ad”