Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/psychoterapiamikolow.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Randomizowane badanie niskiej dawki aspiryny w pierwotnym zapobieganiu chorobie sercowo-naczyniowej u kobiet czesc 4 – Psychoterapia Miłków
Skip to content

Randomizowane badanie niskiej dawki aspiryny w pierwotnym zapobieganiu chorobie sercowo-naczyniowej u kobiet czesc 4

2 lata ago

490 words

Wstępnie zdefiniowane analizy podgrup przeprowadzono zgodnie z obecnością lub brakiem głównych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Modyfikację wpływu aspiryny na czynniki ryzyka oceniano za pomocą terminów interakcji między wskaźnikami podgrupy i przypisaniem aspiryny, z testami dla trendów wykonywanych, gdy kategorie podgrup były porządkowe. Aby zbadać skutki u kobiet, które były zgodne, przeprowadziliśmy analizę wrażliwości, w której dane kontrolne były cenzurowane w momencie, gdy kobieta zgłosiła, że pobrała mniej niż dwie trzecie badanego leku w poprzednim roku. W dodatkowych analizach dane były cenzurowane dla kobiet, jeśli i kiedy zaczęły przyjmować NLPZ częściej niż trzy razy w miesiącu. Wyniki
Analiza podstawowa
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowe cechy kobiet. Tabela 2. Tabela 2. Częstość występowania i względne ryzyko potwierdzonych sercowo-naczyniowych punktów końcowych. Jak pokazano w Tabeli 1, grupy aspiryny i placebo były podobne pod względem cech podstawowych. Średni czas obserwacji po randomizacji do zakończenia badania wynosił 10,1 lat (zakres od 8,2 do 10,9). Po zakończeniu badania 999 kobiet miało pierwsze poważne wydarzenie sercowo-naczyniowe (tabela 2), z bezwzględną częstością zdarzeń wynoszącą 253 na 100 000 osobolat. Spośród tych kobiet 477 należało do grupy aspiryny, a 522 do grupy placebo, co wskazuje na nieistotny spadek ryzyka o 9 procent (ryzyko względne, 0,91, przedział ufności 95%, 0,80 do 1,03, P = 0,13).
W odniesieniu do poszczególnych punktów końcowych kobiety w grupie przyjmującej aspirynę wykazywały 17-procentowy spadek ryzyka udaru (względne ryzyko, 0,83; przedział ufności 95%, 0,69 do 0,99; P = 0,04) w porównaniu z kobietami w grupie placebo; 24-procentowe zmniejszenie ryzyka udaru niedokrwiennego (ryzyko względne, 0,76, przedział ufności 95%, 0,63 do 0,93, P = 0,009); oraz nieistotny wzrost ryzyka udaru krwotocznego (względne ryzyko, 1,24; przedział ufności 95%, 0,82 do 1,87; P = 0,31) (tabela 2). Nie było istotnej różnicy między grupami pod względem ryzyka wystąpienia udaru krytycznego (względne ryzyko w grupie z kwasem acetylosalicylowym, 1,04; przedział ufności 95%, od 0,58 do 1,86; p = 0,90), ale grupa aspiryny wykazywała zmniejszone ryzyko udarów nie będących skutkiem względne ryzyko, 0,81, przedział ufności 95%, 0,67 do 0,97, P = 0,02), w porównaniu z grupą placebo.
Nie było dowodów na to, że w porównaniu z placebo, aspiryna zmniejszała ogólne ryzyko zawału mięśnia sercowego (względne ryzyko, 1,02, 95% przedział ufności, 0,84 do 1,25, P = 0,83), śmiertelny zawał mięśnia sercowego (względne ryzyko, 1,16; przedział ufności, 0,54 do 2,51, P = 0,70), zawał serca bez ryzyka uszkodzenia (ryzyko względne, 1,01, przedział ufności 95%, 0,83 do 1,24, P = 0,90) lub zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych (ryzyko względne, 0,95, przedział ufności 95% 0,74 do 1,22; P = 0,68). Jednak leczenie aspiryną wiązało się z 22-procentowym zmniejszeniem ryzyka przejściowego ataku niedokrwiennego (względne ryzyko, 0,78; przedział ufności 95%, 0,64 do 0,94, P = 0,01), bez znaczącego wpływu na ryzyko rewaskularyzacji wieńcowej (względna ryzyko, 1,04, przedział ufności 95%, 0,90 do 1,20, P = 0,61) lub śmierć z dowolnej przyczyny (względne ryzyko, 0,95, przedział ufności 95%, 0,85 do 1,06, P = 0,32).
Rysunek 1
[podobne: diastaza we krwi, mięśnie mimiczne twarzy anatomia, profilaktyka poekspozycyjna ]
[przypisy: tamponada nosa, mięśnie mimiczne twarzy anatomia, perforatio tecta ]

0 thoughts on “Randomizowane badanie niskiej dawki aspiryny w pierwotnym zapobieganiu chorobie sercowo-naczyniowej u kobiet czesc 4”