Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/psychoterapiamikolow.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Pilotażowe badanie niskodawkowej zydowudyny w infekcji ludzkim niedoborem odporności ad 8 – Psychoterapia Miłków
Skip to content

Pilotażowe badanie niskodawkowej zydowudyny w infekcji ludzkim niedoborem odporności ad 8

2 lata ago

629 words

W badaniu tym nie oceniano jednak potencjalnej korzyści klinicznej, jaką ta kombinacja może mieć, a jedno z badań sugeruje, że może mieć korzystny wpływ na przeżycie13. Taki efekt nie jest niezgodny z brakiem zwiększonego działania przeciwretrowirusowego. Śmiertelność i zachorowalność w zakażeniu HIV wynikają ze złożonej zależności między wirusem HIV, reakcją gospodarza i infekcjami oportunistycznymi. Acyklowir hamuje kilka wirusów opryszczki, które mogą odgrywać rolę w patogenezie postępującej choroby HIV. Dalsze badania będą wymagały określenia, czy hamowanie replikacji herpeswirusa przez acyklowir ma związek z korzyścią kliniczną. Dopóki korzyści te nie zostaną udowodnione, nie zalecamy rutynowego stosowania tej kombinacji. Stosunkowo niewielka liczba pacjentów leczonych każdą dawką zydowudyny ogranicza statystyczną siłę naszego badania, aby wykryć niewielką różnicę między dawkami 300 i 600 mg. Dawki zostały przydzielone w projekcie zwiększania dawki, a nie losowo. Trzydzieści procent badanych nie ukończyło początkowych 12 tygodni terapii, w tym siedmiu, u których rozwinęło się AIDS, więc przy interpretacji wyników należy zachować ostrożność. Pacjenci, u których rozwinęło się AIDS zostali wyłączeni z analizy i nie uznawali, że nie reagują na zydowudynę, ponieważ zachorowali w ciągu kilku tygodni od rozpoczęcia leczenia. Jednak konsystencja danych klinicznych i laboratoryjnych sugeruje, że 300 mg zydowudyny dziennie ma działanie przeciwwirusowe i wzmacniające limfocyty CD4 podobne do działania dawki 600 mg, z mniejszą toksycznością niż większe dawki. Nasze wnioski muszą zostać potwierdzone, zanim dawka zostanie rutynowo przyjęta. Nie wiadomo, czy oporność in vitro, czy in vivo będzie częściej występować lub wystąpi szybciej przy niższych dawkach zydowudyny. Podobnie optymalna dawka zydowudyny dla neurologicznych objawów zakażenia HIV jest nieznana. Nasze dane wskazują jednak, że minimalna skuteczna dawka zydowudyny do leczenia zakażenia HIV nie została jeszcze określona.
To badanie ma również ważne implikacje ekonomiczne. Koszt długotrwałej terapii zydowudyną jest wysoki – zarówno pod względem kosztów bezpośrednich, jak i pośrednich oraz ludzkich kosztów toksyczności. Określenie optymalnej dawki potrzebnej do zapewnienia skutecznej terapii przy najniższym poziomie toksyczności jest ważne klinicznie i ekonomicznie. Związane z dawką skutki zydowudyny na poziom hemoglobiny sugerują, że z czasem 300 mg zydowudyny dziennie prawdopodobnie będzie mniej toksyczne niż 600 mg. Dalsze badania kliniczne dotyczące wpływu 200 do 300 mg zydowudyny dziennie na hamowanie progresji zakażenia HIV wydają się uzasadnione.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Wspierane przez granty (AI-27664, AI-27670, AI-27673 i RR-37) z National Institutes of Health oraz z grupy ds. Badań klinicznych nad AIDS Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych.
Jesteśmy wdzięczni uczestnikom za ich wkład; Dr Dannie King, Sandra Nusinoff-Lehrman, MD, i Teresa Tartaglione, Pharm.D., za pomysły i pomoc w projektowaniu studiów; F. Gino Gianola, PA-C., Kris Large, RN, Alana Fraser, RN, FNP i Hannah Melancon, RN, w celu wsparcia klinicznego; Beverly Nikora, licencjat, Deanna Phinney, Kim Chaloupka, mgr, i dr Suraiya Rasheed, za wsparcie laboratoryjne; do Lisy McQuay z prośbą o pomoc techniczną; oraz Nancy Coomer za pomoc w przygotowaniu manuskryptu.
Author Affiliations
Z wydziałów medycyny (ACC, LC) i medycyny laboratoryjnej (RWC, PK, LC), University of Washington School of Medicine, Seattle; Departamenty Medycyny (SB, DDR), Pediatrii (SAS) i Patologii (DDR), University of California w San Diego School of Medicine, San Diego; Departament Medycyny, University of Southern California School of Medicine, Los Angeles (DMC, JML); Harvard School of Public Health i Harvard Medical School, Boston (DAS); Wydział AIDS, Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych, Bethesda, Md (CBP); oraz Research Triangle Institute, Research Triangle Park, NC (GD). Prośby o przedruk do Dr. Collier a w Harborview Medical Center ZA-00, 325 Ninth Ave., Seattle, WA 98104.

[przypisy: perforatio tecta, olx łęczna, zapalenie tętnicy skroniowej ]

0 thoughts on “Pilotażowe badanie niskodawkowej zydowudyny w infekcji ludzkim niedoborem odporności ad 8”