Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/psychoterapiamikolow.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Jak bezpieczny jest wystarczająco bezpieczny Obowiązki dzieci technologii rozrodczej ad – Psychoterapia Miłków
Skip to content

Jak bezpieczny jest wystarczająco bezpieczny Obowiązki dzieci technologii rozrodczej ad

2 lata ago

530 words

Dekonstrukcja tych zagadnień przez Petersa stanowi pomocne ramy dla zrozumienia tego niezwykle skomplikowanego i głębokiego tematu, analizy, która nawet waży ostateczne pytanie: Jakie jest ryzyko, że nigdy w ogóle nie istniało. . Peters przedstawia beznamiętną dyskusję na temat sposobów, w jakie przyszłe dzieci mogą zostać zaatakowane przez technologię reprodukcyjną, litanię, która rozpada się na zwykłą krzywdę (np. Będąc urodzonym przez matkę, która przyjmowała dietylostilbestrol w czasie ciąży), krzywdę wyrządzoną przez ryzykowne procedura reprodukcyjna zamiast bezpieczniejszej techniki i szkoda wyrządzona przez katastrofalne uszkodzenie płodu. W związku z tym książka oferuje szczegółowe zbadanie statusu moralnego embrionu, co jest kwestią aktualną, zważywszy na wybory, przed którymi stoi współczesne społeczeństwo.
Autor próbuje pogodzić sprzeczne punkty widzenia, proponując strukturę regulacji technologii reprodukcyjnej. Ustawodawstwo, jak wierzy, będzie oparte na wiarygodnych dowodach krzywdzenia przyszłych dzieci i zostanie narysowane możliwie wąsko, odraczając tyle, ile sumienie pozwoli wolności reprodukcyjnej . Jego propozycja modelowego ustawodawstwa na podstawie precedensu jest niezwykle ważna. prowokacyjny i silny element książki, a dyskusja na temat wolności reprodukcyjnej i właściwego procesu jest dobrze ukierunkowana. W rozdziale zatytułowanym Zainteresowanie państwa opieką nad przyszłymi dziećmi , przygląda się kontrowersjom dotyczącym teoretycznego ryzyka klonowania lub inżynierii genetycznej w celu wyboru cech. Są to kwestie, które znajdują się obecnie w czołówce debaty i stanowią dramatyczne zmiany, które mogą wpłynąć na ludzkość.
Jest to ważna książka dla lekarzy zajmujących się medycyną reprodukcyjną, ponieważ będzie ona kwestionować ich wiarę, że dobra nauka zawsze będzie dominować, że samoregulacja jest wszystkim, co jest potrzebne, i że społeczeństwo powinno reagować na nowe technologie z mocą wsteczną, a nie proaktywny, sposób. Pary i lekarze, którzy je leczą, często są tak skupieni na wynikach, że mogą czuć, że regulacja technologii reprodukcyjnej nakłada niesprawiedliwe ograniczenia. Książka zdecydowanie dowodzi, że prawodawstwo i regulacja są niezbędne, jeśli potężne narzędzie technologii reprodukcyjnej przyniesie korzyści całej ludzkości w bezpieczny i odpowiedzialny sposób. Autor opisuje swoje trójstronne ramy , aby określić złe wyniki w odniesieniu do nowych technologii i proponuje przegląd administracyjny i kompleksowy nadzór. Wspierając obecny system, opisuje wysiłki Komitetu Walidacji i Nadzoru Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, Towarzystwa Wspierania Technologii Rozrodu oraz Ośrodków Kontroli i Zapobiegania Chorób, aby poradzić sobie z wyzwaniami.
Na samym końcu książki autor porównuje lekarza, który wszczepia zbyt wiele embrionów Raelianom, którzy twierdzą, że sklonowali istotę ludzką i zostali odwiedzeni przez UFO. Przy takim porównaniu autor może zdemaskować część swojej ukrytej wrogości w pozornie obiektywnej ocenie nowej nauki o rozrodczości. Przesłanie Petersa mówi o tym, że gdy postęp naukowy przewyższa moralne przekonania (nawet wśród niektórych praktykujących), proaktywne ustawodawstwo jest konieczne dla ochrony wszystkich stron Podejmując argumenty, ta książka subtelnie usuwa granicę między prawem a etyką.
Alan H. DeCherney, MD
University of California, Los Angeles, CA 90095
[email protected] ucla.edu
[podobne: hematopoeza, daunorubicyna, tamponada nosa ]
[więcej w: zapalenie tętnicy skroniowej, unerwienie serca, olx łęczna ]

0 thoughts on “Jak bezpieczny jest wystarczająco bezpieczny Obowiązki dzieci technologii rozrodczej ad”