Skip to content
1 rok ago

177 words

Reprezentatywny pasek rytmu z zaznaczoną zaznaczoną bradyarytmią. 52-letnia kobieta przeszła badanie Holtera, aby ocenić palpitacje. Nie zgłosiła żadnych innych objawów. Badanie fizyczne nie było niczym nadzwyczajnym. Elektrokardiogram uzyskany dla pacjenta w spoczynku był prawidłowy, z szybkością 90 uderzeń na minutę. Monitor Holtera wykazywał wyraźną bradykardię przez cały okres monitorowania (ryc. 1). W szpitalu monitorowanie serca wykazało prawidłowy rytm, z częstością od 70 do 100 uderzeń na minutę, bez przerw i bradykardii. Elektrokardiogram uzyskany przez zmianę prędkości papieru do 100 mm na sekundę powtórzył wyniki Holtera. Widoczne bradyarytmcje u pacjenta odzwierciedlały mechaniczne problemy z taśmą Holtera, która w jakiś sposób zmieniła szybkość zapisu. Powtórny pomiar Holtera tydzień później był mało znaczący. Przypadek ten pokazuje, że gdy wyniki testu nie odzwierciedlają objawów pacjenta, w diagnostyce różnicowej należy uwzględnić czynniki mechaniczne lub niekliniczne.
Malvinder S. Parmar, MD
Northern Ontario School of Medicine, Timmins, ON P4N 8P2, Kanada
[email protected] on.ca
[patrz też: martwica balsera, hematopoeza, osteoprotegeryna ]
[więcej w: daunorubicyna, runmageddon 2015 warszawa, ezetymib ]

0 thoughts on “Holter Hazard”