Skip to content

Intensywne obniżenie stężenia lipidów za pomocą atorwastatyny u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową ad

3 tygodnie ago

612 words

Tak więc nie ma jednoznacznych dowodów na to, że intensywna terapia statynami, której celem jest obniżenie poziomu cholesterolu LDL do około 70 mg na decylitr, wiąże się z lepszymi wynikami niż umiarkowana terapia statynami, z celem obniżenia poziomu cholesterolu LDL do około 100 mg na decylitr u pacjentów ze stabilną CHD. Dane z badania Treating…

Intensywne obniżenie stężenia lipidów za pomocą atorwastatyny u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową

3 tygodnie ago

203 words

Wcześniejsze badania wykazały, że obniżenie poziomu cholesterolu o niskiej gęstości lipoprotein (LDL) poniżej zalecanych obecnie poziomów jest korzystne u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi. Oceniliśmy prospektywnie skuteczność i bezpieczeństwo obniżania poziomu cholesterolu LDL poniżej 100 mg na decylitr (2,6 mmol na litr) u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową (CHD). Metody Łącznie 10 001 pacjentów z…

Gatunki Cryptosporidii wywołujące subkliniczną infekcję w Bangladeszu: Studium kohorty urodzeniowej

3 tygodnie ago

278 words

Kryptosporidioza jest główną przyczyną biegunki u dzieci w krajach o niskim i średnim dochodzie i jest powiązana z upośledzeniem wzrostu dziecka. W toku badań zbadano obciążenie kryptosporydiozą i jej wpływ na rozwój dziecka zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich w Bangladeszu. Metody Kobiety w ciąży w drugim trymestrze ciąży zostały zidentyfikowane w 2 miejscach…

Leczenie dorosłych żyjących z ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV)

3 tygodnie ago

276 words

Dorośli żyjący z ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) są bardziej narażeni na raka odbytu i gardła powodowanego przez wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Skuteczność szczepionek przeciwko HPV w tej populacji nie jest znana. Metody W fazie 3 randomizowanej, kontrolowanej próbie, przypisaliśmy dorosłych zakażonych HIV w wieku> 27 lat do czterowalentnej szczepionki HPV (typy 6, 11, 16,…

Intensywne obniżenie stężenia lipidów za pomocą atorwastatyny u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową ad 7

3 tygodnie ago

569 words

Nasze odkrycia wskazują, że ilościowa zależność pomiędzy obniżonym poziomem cholesterolu LDL a obniżonym ryzykiem CHD wykazanym w poprzednich badaniach prewencji wtórnej statyn jest prawidłowa nawet przy bardzo niskich poziomach cholesterolu LDL (Ryc. 4). Jeżeli wyniki te zostały ekstrapolowane na praktykę kliniczną, zastosowanie 80 mg atorwastatyny w celu obniżenia poziomu cholesterolu LDL od wartości wyjściowej wynoszącej…